สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต

จำลองเครื่องคิดเลขทางวิศวกรรม

แบบที่ 1 Download Ti89 Emulator

สำหรับแบบที่ 1 เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น .exe

แบบที่ 2 Download Casio Fx9860